Komunikat w sprawie odpowiedzi Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

11 stycznia 2020

Publikujemy pisma wystosowane przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba w odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dot. spraw dyscyplinarnych sędziów Krystiana Markiewicza i Pawła Juszczyszyna.