Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Michała Lasoty ws. postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędzi Paulinie A.

14 marca 2022

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasoty z 14 marca 2022 r. dotyczący postępowania dyscyplinarnego przeciwko Paulinie A., sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Michała Lasoty w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Bartłomiejowi S., sędziemu Sądu Rejonowego w Sulęcinie

8 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasoty z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sądu Rejonowego w Sulęcinie Bartłomiejowi S.

Zarzut dyscyplinarny przedstawiony sędziemu Bartłomiejowi S. dotyczy uchybienia godności sprawowanego urzędu przez niedopełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa, tj. przez niestawienie się w charakterze świadka, bez usprawiedliwienia, na wezwanie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Michała Lasoty w sprawie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie Z. – sędziemu Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku

11 lipca 2019

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasoty z 11 lipca 2019 r. w sprawie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie Z., sędzi Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku.