Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających dotyczących udziału sędziów w zgromadzeniu KOD

30 listopada 2021

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 30 listopada 2021 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinień dyscyplinarnych przez ustalonych sędziów, którzy wbrew treści art. 178 ust. 3 Konstytucji, prowadzili działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów w ten sposób, że w dniu 27 listopada 2021 r. w Warszawie wzięli udział w politycznym zgromadzeniu organizacji „Komitet Obrony Demokracji”, gdzie publicznie manifestowali swoje przekonania i poglądy polityczne oraz w aktywny sposób wyrażali aprobatę do wyrażanych tam treści o charakterze politycznym.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Macieja F.

5 listopada 2021

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 5 listopada 2021 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego wobec Macieja F., sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie czynności wyjaśniających wobec ustalonych sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie

22 października 2021

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 22 października 2021 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, w oparciu o treść zawiadomień Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, czynności wyjaśniających wobec ustalonych sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów Beaty M. i Olimpii B.-M.

15 października 2021

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 15 października 2021 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów Beaty M. (Sąd Okręgowy w Krakowie) i Olimpii B.-M. (Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.).

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w sprawie sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie

26 sierpnia 2021

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 26 sierpnia 2021 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez ustalonego sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Wniosek o wyłączenie sędziego sprawozdawcy w sprawie obwinionego sędziego Jarosława Ochockiego

10 czerwca 2021

Publikujemy wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika o wyłączenie sędziego sprawozdawcy Andrzeja Michór w sprawie ASD 1/21 Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu przeciwko obwinionemu sędziemu Jarosławowi Ochockiemu.

Wyżej wymienionemu obwinionemu przedstawiono zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na tym, że 18 stycznia 2020 r. nie zachowując powściągliwości w korzystaniu z mediów społecznościowych znieważył Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w ten sposób, że na serwisie społecznościowym „Twitter” jako użytkownik „@jaroochocki” zamieścił wpis o treści: „ Panie Duda! Piszę to z całą odpowiedzialnością. Jest pan złym człowiekiem, marnym prezydentem, ziającym nienawiścią w imię swoich doraźnych i partyjnych, politycznych celów. Szkodzi pan Polsce! Sędzia Jarosław Ochocki”, przez co naruszył art. 178 ust. 3 Konstytucji w zakresie zakazu prowadzenia działalności publicznej nie dającej się pogodzić z niezależnością sądów i niezawisłością sędziów oraz art. 82 § 1 ustawy Prawo o wyroju sądów powszechnych w zakresie obowiązku postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności stania na straży prawa i kierowania się zasadami godności i uczciwości w służbie i poza nią, co stanowiło uchybienie godności urzędu oraz naruszało zasady etyki zawodowej określonym w § 2, § 4, § 5 ust 2, § 10, 16 i 23 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w związku z tekstem Małgorzaty Kryszkiewicz pt. „Kosztowni Rzecznicy Dyscyplinarni” (DGP)

18 maja 2021

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba odnoszący się do opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej (DGP) z 18 maja 2021 r. tekstu Małgorzaty Kryszkiewicz pt. „Kosztowni Rzecznicy Dyscyplinarni”.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez adwokata Michała Romanowskiego

6 maja 2021

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez adwokata Michała Romanowskiego.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika dotyczący czynności w sprawie doniesień medialnych na temat niegodnych zachowań sędziów podczas akcji szczepień przeciwko COVID-19 w Krakowie

27 kwietnia 2021

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika dotyczący podjęcia czynności wyjaśniających w sprawie zaistniałych 6 kwietnia 2021 r. w Krakowie uchybień godności urzędu przez sędziów sądów powszechnych z Krakowa, polegających na publicznym prezentowaniu budzących zgorszenie i społeczny sprzeciw zachowań podczas akcji szczepień przeciwko chorobie zakaźnej COVID-19 poprzez zaszczepienie się lub usiłowanie zaszczepienia się poza kolejnością z powoływaniem się na pełniony urząd sędziego.

Zgodnie z komunikatem, osoby posiadające informacje dotyczące przedmiotu postępowania proszone są o kontakt drogą elektroniczną (e-mail) z Biurem Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z powołaniem się na sygnaturę RDSP 712.8010.7.2021.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie zakończenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Jarosławowi O.

10 marca 2021

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 10 marca 2021 r. dot. zakończenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Jarosławowi O., sędziemu Sądu Okręgowego, który, zgodnie z treścią komunikatu, w dniu 18 stycznia 2020 r., nie zachowując powściągliwości w korzystaniu z mediów społecznościowych, znieważył Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w ten sposób, że na serwisie społecznościowym „Twitter” jako użytkownik „@jaroochocki” zamieścił wpis o treści: „Panie Duda! Piszę to z całą odpowiedzialnością. Jest pan złym człowiekiem, marnym prezydentem, ziającym nienawiścią w imię swoich doraźnych  i partyjnych, politycznych celów. Szkodzi pan Polsce! Sędzia Jarosław Ochocki”, przez co naruszył m. in. art. 178 ust. 3 Konstytucji w zakresie zakazu prowadzenia działalności publicznej nie dającej się pogodzić z niezależnością sądów i niezawisłością sędziów.