Komunikat w sprawie postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba dot. odmowy przyjęcia zażalenia na czynność przesłuchania sędziego

14 listopada 2018

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab publikuje treść postanowienia z dnia 5 listopada 2018 r. utrzymującego w mocy zaskarżone zarządzenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych o odmowie przyjęcia zażalenia na czynność przesłuchania świadka – sędziego I.T.

Zobacz treść postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego z 5 listopada 2018 r. [PDF]

Korespondencja Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba z Rzecznikiem Praw Obywatelskich panem Adamem Bodnarem

14 listopada 2018

Publikujemy korespondencję Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z Rzecznikiem Praw Obywatelskich panem Adamem Bodnarem, która dotyczy budzących zainteresowanie opinii publicznej działań Rzecznika Dyscyplinarnego i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

  1. Zobacz pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z 22 października 2018 r. [PDF]
    Zobacz odpowiedź Rzecznika Dyscyplinarnego z 30 października 2018 r. ws. przesłuchań sędziów w charakterze świadków [PDF]
  1. Zobacz pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z 25 października 2018 r. [PDF]
    Zobacz odpowiedź Rzecznika Dyscyplinarnego z 31 października 2018 r. ws. czynności wyjaśniających dot. wypowiedzi sędziego Sławomira Jęksy [PDF]
  1. Zobacz pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z 2 listopada 2018 r. [PDF]
    Zobacz odpowiedź Rzecznika Dyscyplinarnego z 9 listopada 2018 r. ws. czynności wyjaśniających dot. symulacji rozprawy na festiwalu w Kostrzynie nad Odrą [PDF]

Komunikat w sprawie udziału Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława Radzika w symulacji rozprawy sądowej

9 listopada 2018

Uprzejmie informujemy, że Zastępca Rzecznika Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław Radzik przyjął zaproszenie Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na symulację rozprawy z udziałem dzieci w wieku szkolnym. Zastępca Rzecznika sędzia Radzik wyraził duże zainteresowanie inicjatywą i zadeklarował chęć udziału w przedsięwzięciu oraz rozmowy z sędziami po zakończonych zajęciach na temat dobrych praktyk w zakresie edukacji prawnej.

Planowany termin symulacji rozprawy sądowej zostanie podany w późniejszym terminie, po stosownych uzgodnieniach i dostosowaniu się do oczekiwań szkoły, która wystąpiła o przeprowadzenie zajęć.

Komunikat w sprawie uruchomienia strony informacyjnej Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

9 listopada 2018

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 9 listopada 2018 r. uruchomiona została strona informacyjna Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych dostępna pod adresem internetowym http://rzecznik.gov.pl.

Poza informacjami o instytucji Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, na stronie internetowej publikowane będą komunikaty związane z bieżącą działalnością Rzecznika i Zastępców Rzecznika, wyjaśnienia, sprostowania, polemiki oraz odpowiedzi na krytykę prasową.

Zapraszamy do bieżącego obserwowania treści publikowanych na stronie internetowej.