Komunikat w sprawie udziału Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława Radzika w symulacji rozprawy sądowej

9 listopada 2018

Uprzejmie informujemy, że Zastępca Rzecznika Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław Radzik przyjął zaproszenie Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na symulację rozprawy z udziałem dzieci w wieku szkolnym. Zastępca Rzecznika sędzia Radzik wyraził duże zainteresowanie inicjatywą i zadeklarował chęć udziału w przedsięwzięciu oraz rozmowy z sędziami po zakończonych zajęciach na temat dobrych praktyk w zakresie edukacji prawnej.

Planowany termin symulacji rozprawy sądowej zostanie podany w późniejszym terminie, po stosownych uzgodnieniach i dostosowaniu się do oczekiwań szkoły, która wystąpiła o przeprowadzenie zajęć.

Komunikat w sprawie uruchomienia strony informacyjnej Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

9 listopada 2018

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 9 listopada 2018 r. uruchomiona została strona informacyjna Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych dostępna pod adresem internetowym http://rzecznik.gov.pl.

Poza informacjami o instytucji Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, na stronie internetowej publikowane będą komunikaty związane z bieżącą działalnością Rzecznika i Zastępców Rzecznika, wyjaśnienia, sprostowania, polemiki oraz odpowiedzi na krytykę prasową.

Zapraszamy do bieżącego obserwowania treści publikowanych na stronie internetowej.