Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w związku z orzeczeniem IOZ SN w sprawie o sygn. II ZZ 6/22

18 listopada 2022

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 18 listopada 2022 r. w związku z treścią uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego Izby Odpowiedzialności Zawodowej z 17 listopada 2022 r. w sprawie o sygn. akt II ZZ 6/22.

Briefing prasowy

29 maja 2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa przy ul. Rakowieckiej 30 w Warszawie (sala P6) odbędzie się briefing prasowy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych SSA Piotra Schaba dotyczący ustaleń postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sądu Okręgowego w Krakowie w zakresie popełnionych przez niego przewinień dyscyplinarnych o znamionach przestępstw ściganych z urzędu.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu, znajdującemu się w stanie po użyciu alkoholu, w związku ze znieważaniem funkcjonariusza Policji

29 kwietnia 2022

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sądu Apelacyjnego w związku ze znieważeniem przez rzeczonego sędziego, znajdującego się stanie po użyciu alkoholu, funkcjonariusza Policji podczas i w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych.

Oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych SSA Piotra Schaba i jego Zastępców SSA Przemysława W. Radzika i SSO Michała Lasoty

25 kwietnia 2022

Publikujemy oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba i jego Zastępców sędziów Przemysława W. Radzika i Michała Lasoty z 25 kwietnia 2022 r.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych w związku z udziałem sędziów w politycznym zgromadzeniu organizacji „Komitet Obrony Demokracji”

21 lutego 2022

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 21 lutego 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów Waldemara Ż., Piotra G., Pawła J. i Doroty Z. w związku z ich udziałem w politycznym zgromadzeniu organizacji „Komitet Obrony Demokracji”, gdzie publicznie manifestowali swoje przekonania i poglądy polityczne oraz w aktywny sposób wyrażali aprobatę dla wyrażanych tam treści o charakterze politycznym, prowadząc tym samym, wbrew art. 178 § 3 Konstytucji RP, działalności publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz uchybiając godności urzędu.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika

7 lutego 2022

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 7 lutego 2022 r. dotyczący skierowania do sądu dyscyplinarnego wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej przeciwko Maciejowi F., sędziemu Sądu Okręgowemu w K., oraz postanowienia o uzupełnieniu postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i przedstawieniu zarzutów dyscyplinarnych Adamowi S., sędziemu Sądu Okręgowego w C.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w sprawie sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie

29 grudnia 2021

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 29 grudnia 2021 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinień dyscyplinarnych przez sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających dotyczących udziału sędziów w zgromadzeniu KOD

30 listopada 2021

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 30 listopada 2021 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinień dyscyplinarnych przez ustalonych sędziów, którzy wbrew treści art. 178 ust. 3 Konstytucji, prowadzili działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów w ten sposób, że w dniu 27 listopada 2021 r. w Warszawie wzięli udział w politycznym zgromadzeniu organizacji „Komitet Obrony Demokracji”, gdzie publicznie manifestowali swoje przekonania i poglądy polityczne oraz w aktywny sposób wyrażali aprobatę do wyrażanych tam treści o charakterze politycznym.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Macieja F.

5 listopada 2021

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 5 listopada 2021 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego wobec Macieja F., sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie.